Studny

Čistění studny

Provádíme čistění studní, desinfekci studny a realizujeme také kopání, vrtání a stavbu studny. Do nedávna jsme nabízeli čištění studní dvěma způsoby. Čistění mechanickým způsobem při kterém dochází k regeneraci celého vrtu a klasický manuální způsob čištění studny. První způsob vzhledem k použitým technologiím vycházel několikanásobně dráž, proto bylo ze strany zákazníků z devadesáti procent požadováno klasické čistění studny. Od mechanického jsem tedy upustili a v současnosti nabízíme jen čistění studny klasickou, časově náročnější, nicméně mnohem levnější metodou.

Vaši studnu vyčistíme, vyměníme filtrační písek, desinfikujeme, utěsníme spáry skruží, umyjeme celou od nadzemní části až po dno a znovu vyčerpáme. Doporučujeme čištění studny každých 10 let.

Než se do toho dáme, tak nejprve trochu češtiny. Pokud přemýšlíte jestli je správně čistění, nebo čištění, tak zbytečně, obojí je správně. Takže ať už použijete slovní spojení čištění studny, nebo čistění studny, obojí je mluvnicky správně.

Na našich stránkách se dozvíte nejen o čistění studní, ale také o hostorii, způsobech budování a další praktické informace.

Kvalitu pitné vody ve studni ovlivňuje především péče o studnu samotnou. Po deseti letech ve studni najdete nespočet věcí v pevném i rozloženém stavu. Pavouky, žížaly, myši, listí, dřevo, gumy, betony, hrnce, kýble, provazy, železa, atd.

Jak vyčistit studnu

Pracovní postup při čištění studny je zhruba následující. Postavíme konstrukci nad studnu s el. vrátkem. Spustíme čerpadlo a vyčerpeme vodu na přilehlý pozemek. Do studny je spuštěn 1 pracovník, který ručně vybírá kaly a jiné věci ze dna studny. Současně se odčerpává přitékající voda. Po vybrání dna se nasype filtrační písek (plavený štěrk). Následně se myje celá studna skruže vysokotlakým čističem. Pak se zkontrolují a utěsní horní spáry (skruží), aby nepřitékala povrchová voda. Dále následuje desinfekce skruží od vrchní části po dno. Studna se znovu vyčerpe a umyje se nadzemní část studny. Čistění studny trvá od čtyř do osmi hodin, dle hloubky a znečištění.

Následující témata se připravují

Desinfekce studny

Kopání studní, nebo-li kopané studny

Stavba studny

Vrtané studny versus kopané

Vrtaná studna

Kopaná studna

VÝHODY:
 • hydraulicky dokonalá studna
 • využívá celý zvodnělý kolektor
 • vydatnosti zdroje jsou řádově vyšší
 • stálý přítok i v době srážkového minima
 • náklady úměrné výsledku
 • větší akumulace
NEVÝHODY:
 • menší akumulace
  (avšak řádově vyšší přítok, akumulace nepotřebná)
 • jímání vody pouze dnem
 • při poklesu srážek nesnadný nástup hladiny
 • jímání povrchové a podpovrchové vody
 • vysoké náklady neodpovídající výsledku

Při vrtání studní používáme tyto technologie hloubení
VRTÁNÍ ROTAČNÍ - spirály a talířové vrtáky
VRTÁNÍ ROTAČNĚ PŘÍKLEPOVÉ - pomocí ponorného kladiva a stlačeného vzduchu
VRTÁNÍ ROTARY - s vodním výplachem
JÁDROVÉ VRTÁNÍ - odběr vzorků hornin (porušené i neporušené vzorky)

© 2020 Čistění studny / čištění studní - Dále také desinfekce, kopání, vrtání a stavba.